De oplossing
Door afval te gooien waar het hoort - in de afvalbak - vermijden we zwerfafval op straat en in de Maas. Afval dat in het landschap ligt, moet snel worden opgeruimd voordat de zon het aantast of voordat regen en wind het verplaatsen. Er zijn veel mogelijkheden om bij te dragen aan een schone Maas!

Meer lezen...

Help ons mee
Of u nu een individu, vereniging, particuliere grondeigenaar of gemeente bent, alle hulp is welkom. Samen maken we een groot verschil. U kunt meedoen aan georganiseerde opruimacties of een eigen initiatief opzetten. Zo dragen we samen bij aan een schone Maas!

Meer lezen...

Opruimacties
Er zijn verschillende opruimacties langs de Maas. De ervaring en resultaten kunt u op deze website teruglezen. Zo wordt duidelijk welke effecten onze gezamenlijke inspanningen hebben. We zijn ook er benieuwd naar uw ervaring met het ruimen van afval langs de Maas. Laat het ons weten!

Meer lezen...

Bekijk de Facebookpagina
Discussies volgen?

Meer lezen...

Schone Maasoevers
Minder zwerfafval en een schoner aantrekkelijker buitengebied voor Brabant: daar werken we graag samen aan!

Meer lezen...

De resultaten
Fietsen, schoenen, en heel veel plastic flessen....het wordt opgeruimd door vele actieve vrijwilligers en verenigingen!

Meer lezen...

Het probleem
Zwerfafval vervuilt niet alleen het land, maar ook de rivieren en beken. De enorme hoeveelheid afval in de Maas belandt, in april na de hoogwaterperiode, op de oevers en de uiterwaarden van de Maas. Ook hoopt het afval zich op voor stuwen en sluizen. Dit is niet alleen lelijk voor het landschapsbeeld, maar ook schadelijk voor mensen, dieren en planten. Vindt u ook niet?

Meer lezen...

Werkwijze

Opruimacties

Vele vrijwilligers helpen mee het zwerfafval op Maasoevers op te ruimen. In Limburg gebeurt dit meestal door een vereniging. In Brabant kunnen voornamelijk individuen zich aanmelden. Deze vrijwilligers krijgen een traject langs de Maas toegewezen gekregen, dat zij op een (zelf) gekozen dag en tijdstip opruimen.

Vrijwilligers adopteren een ‘stukje’ Maas

Via het netwerk van gemeenten worden vrijwilligersgroepen zoals verenigingen, sportclubs, dorps- raden en reïntegratiegroepen gevraagd om een specifiek tracé langs de Maas te adopteren.  De vrijwilligers houden het tracé voor langere tijd schoon.  De groepen ontvangen in afspraak met met de coördinator en lokale beheerder en naar gelang de grootte van het terrein een beloning of een waardering.

Particulieren

Veel terreinen langs de Maas zijn in het bezit van particulieren. Gemeenten stimuleren deze terreineigenaren hun oevers op te ruimen. Terreineigenaren met gronden aan de Maas kunnen in de periode van 1 maart tot en met 31 april  het verzamelde afval laten ophalen door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Afhaalregeling zwerfvuil

Rijkswaterstaat  Zuid-Nederland heeft een ophaalregeling voor het verzamelde zwerfafval langs de Maas opgesteld. Het plaatsen van containers, ophalen per knijpauto, afvoer en verwerking komt voor rekening van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Sinds de start van de ophaalregeling constateert Rijkswaterstaat elk jaar een stijging van het aantal kuub opgehaald en verwerkt zwerfvuil. De regeling blijft tot 2017 van kracht en is een belangrijke succesfactor in de samenwerking.

Hebt u een opruimactie langs de Maas in de maand maart of april in het buitengebied langs de Maas? Dan kunt u gratis gebruik maken van de Ophaalregeling Zwerfvuil van Rijkswaterstaat. Hiertoe belt u met de ‘Vuilwaterwacht’, nummer 0800-0341. Refereer aan Schone Maas en meld waar jullie de zakken/opgeruimde vuil gaan neerzetten en op welk dag. Geef ook aan hoeveel je verwacht (m3) zodat de container of knijpauto op maat kan worden geleverd. De locatie moet wel goed bereikbaar zijn.

Eijsderbeemden school Rothem opruimactie 2002 (5)

Coördinatie van de opruimacties

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, coördineert de opruimacties en werving van vrijwilligersgroepen.

Publiciteit project

Schone Maas werkt via lokale en regionale pers aan bewustwording rond de problematiek van afval in rivieren en beken en maakt duidelijk wat inwoners van gemeenten en lokale bedrijven en organisaties kunnen doen. Alle partijen stemmen hun eigen communicatie over het project met elkaar af.

Financiering

Rijkswaterstaat Leefomgeving en Gemeente Schoon hebben de projectopzet van Schone Maas gefinancierd. De provincies Limburg en Brabant financieren de coördinatie van de opruimacties. Daarnaast investeren alle partijen hun uren in natura en stelt Rijkswaterstaat Zuid-Nederland haar ophaalregeling voor verzameld zwerfvuil beschikbaar voor de opruimacties.

Evaluatie

Elk jaar volgt, met de betrokken partijen, een evaluatie over de uitvoering en worden nieuwe plannen gemaakt voor verdere opschaling in het nieuwe uitvoeringsjaar.

lijntje