Bekijk de Facebookpagina
Discussies volgen?

Meer lezen...

De oplossing
Door afval te gooien waar het hoort - in de afvalbak - vermijden we zwerfafval op straat en in de Maas. Afval dat in het landschap ligt, moet snel worden opgeruimd voordat de zon het aantast of voordat regen en wind het verplaatsen. Er zijn veel mogelijkheden om bij te dragen aan een schone Maas!

Meer lezen...

Het probleem
Zwerfafval vervuilt niet alleen het land, maar ook de rivieren en beken. De enorme hoeveelheid afval in de Maas belandt, in april na de hoogwaterperiode, op de oevers en de uiterwaarden van de Maas. Ook hoopt het afval zich op voor stuwen en sluizen. Dit is niet alleen lelijk voor het landschapsbeeld, maar ook schadelijk voor mensen, dieren en planten. Vindt u ook niet?

Meer lezen...

Help ons mee
Of u nu een individu, vereniging, particuliere grondeigenaar of gemeente bent, alle hulp is welkom. Samen maken we een groot verschil. U kunt meedoen aan georganiseerde opruimacties of een eigen initiatief opzetten. Zo dragen we samen bij aan een schone Maas!

Meer lezen...

Opruimacties
Er zijn verschillende opruimacties langs de Maas. De ervaring en resultaten kunt u op deze website teruglezen. Zo wordt duidelijk welke effecten onze gezamenlijke inspanningen hebben. We zijn ook er benieuwd naar uw ervaring met het ruimen van afval langs de Maas. Laat het ons weten!

Meer lezen...

De resultaten
Fietsen, schoenen, en heel veel plastic flessen....het wordt opgeruimd door vele actieve vrijwilligers en verenigingen!

Meer lezen...

Schone Maasoevers
Minder zwerfafval en een schoner aantrekkelijker buitengebied voor Brabant: daar werken we graag samen aan!

Meer lezen...

Samenwerking

Onder de titel ‘Schone Maas’ werken provincie Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat  Zuid-Nederland, verschillende waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties, gemeenten, andere lokale partijen, bedrijven en heel veel verenigingen en vrijwilligers samen.

Zij zetten zich in om zwerfafval in en om de Brabantse en Limburgse Maas en beken op te ruimen. Dit doen zij door mensen bewust te maken van het probleem en opruimacties te organiseren.

IMG_0033

Gezamenlijk probleem

Vaak wordt gedacht dat zwerfvuil rond de Maas de verantwoordelijkheid is van Rijkswaterstaat. Maar deze heeft geen juridische verantwoordelijkheid hiervoor. Dit geldt ook voor de overige partijen. Daarom zetten zij in op een gezamenlijke aanpak.

Gemeenten boren nieuwe vrijwilligersgroepen aan en spelen een rol in de communicatie. Terreinbeherende organisaties faciliteren de opruimacties. IVN coördineert de opruimacties. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland ondersteunt alle terreinbeheerders en -eigenaren met de ophaalregeling Zwerfvuil. Dit betekent dat Rijkswaterstaat het afval afhaalt, afvoert en verwerkt.

Resultaat

Die intensieve samenwerking levert resultaat! In Limburg deden in 2015 13 gemeenten mee. In totaal zijn 93 trajecten opgeschoond door 2325 vrijwilligers: meer dan 140 km Maasoever. In 2014 participeerden tien gemeenten en zijn 75 trajecten (110 km) opgeschoond door zo’n 1200 vrijwilligers. In 2013 werden 46 trajecten geschoond.

In Brabant startten de opruimacties in 2015 voor het eerst. Hier zijn 11 trajecten opgeschoond. Gemiddeld zijn per tracé 15 à 20 huisvuilzakken vol met zwerfvuil afgevoerd.

lijntje