Bekijk de Facebookpagina
Discussies volgen?

Meer lezen...

De oplossing
Door afval te gooien waar het hoort - in de afvalbak - vermijden we zwerfafval op straat en in de Maas. Afval dat in het landschap ligt, moet snel worden opgeruimd voordat de zon het aantast of voordat regen en wind het verplaatsen. Er zijn veel mogelijkheden om bij te dragen aan een schone Maas!

Meer lezen...

Schone Maasoevers
Minder zwerfafval en een schoner aantrekkelijker buitengebied voor Brabant: daar werken we graag samen aan!

Meer lezen...

Doelen

Op de oevers, in stuwen en sluizen van de Maas ligt na de hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als we dat niet opruimen komt het uiteindelijk – als plastic soep – in zee terecht. Dat is slecht voor planten en dieren. Het afval komt voornamelijk van recreanten en huishoudens.

Foto-Babantse-maas-natuurmonumentn(C)

Schone Maas Brabant is een is een regionaal project om de gevolgen van zwerfafval in water tegen te gaan, door te werken aan meer opruimacties langs de Maas. De ervaring leert dat samenwerking een schoon en aantrekkelijk buitengebied oplevert én bijdraagt aan het bewust voorkomen van zwerfafval. Een schoner aantrekkelijker en gezonder Brabant: daar werken we graag samen aan!

Vele partijen en actieve, betrokken bewoners werken samen aan:

  • Schone Maasoevers
  • Een effectieve en meerjarige samenwerkingsstructuur
  • Agendasetting (beleid beïnvloeden)en bewustwording
  • Lokale bronaanpak (overstorten, evenemententerreinen, stuwen en sluizen, (water)recreatie)
  • Brononderzoek en monitoring (waar komt het afval precies vandaan)

 

lijntje