De oplossing
Door afval te gooien waar het hoort - in de afvalbak - vermijden we zwerfafval op straat en in de Maas. Afval dat in het landschap ligt, moet snel worden opgeruimd voordat de zon het aantast of voordat regen en wind het verplaatsen. Er zijn veel mogelijkheden om bij te dragen aan een schone Maas!

Meer lezen...

Het probleem
Zwerfafval vervuilt niet alleen het land, maar ook de rivieren en beken. De enorme hoeveelheid afval in de Maas belandt, in april na de hoogwaterperiode, op de oevers en de uiterwaarden van de Maas. Ook hoopt het afval zich op voor stuwen en sluizen. Dit is niet alleen lelijk voor het landschapsbeeld, maar ook schadelijk voor mensen, dieren en planten. Vindt u ook niet?

Meer lezen...

De resultaten
Fietsen, schoenen, en heel veel plastic flessen....het wordt opgeruimd door vele actieve vrijwilligers en verenigingen!

Meer lezen...

Opruimacties
Er zijn verschillende opruimacties langs de Maas. De ervaring en resultaten kunt u op deze website teruglezen. Zo wordt duidelijk welke effecten onze gezamenlijke inspanningen hebben. We zijn ook er benieuwd naar uw ervaring met het ruimen van afval langs de Maas. Laat het ons weten!

Meer lezen...

Help ons mee
Of u nu een individu, vereniging, particuliere grondeigenaar of gemeente bent, alle hulp is welkom. Samen maken we een groot verschil. U kunt meedoen aan georganiseerde opruimacties of een eigen initiatief opzetten. Zo dragen we samen bij aan een schone Maas!

Meer lezen...

Bekijk de Facebookpagina
Discussies volgen?

Meer lezen...

Schone Maasoevers
Minder zwerfafval en een schoner aantrekkelijker buitengebied voor Brabant: daar werken we graag samen aan!

Meer lezen...

Meedoen

Hoe kunt u meedoen?

Wilt u helpen de Maas en beken weer schoon te maken? Lees hier wat u kunt doen.

IMG_0023

Individueel

Organiseer een eigen opruimactie. Heeft u een bepaald tracé schoongemaakt? Laat het ons weten. Vertel anderen over de plastic soep en wat je er aan kan doen!

Groepen vrijwilligers

Bent u een sportvereniging, een fanfarecorps, een dorpsraad, een afdeling van IVN of een andere georganiseerde groep? Adopteer dan een tracé langs de Maas en draag zo bij aan een schone Maas. We zijn uiteraard heel blij met groepen die dit belangeloos willen doen.

  • Tijdsinvestering: afhankelijk van het terrein (tijdsindicatie 4 uur tot 16 uur)
  • Wanneer: maart-april (na hoogwater)
  • U zorgt voor een groep van ca. 10-20 man en een contactpersoon
  • Materialen voor het opruimen worden verzorgd
  • Aanmelding voor 2015: neem contact op met de coördinator

Of zie de beschikbare trajecten langs de Maas in Brabant of Limburg.

Eigenaars van percelen langs de Maas

Bent u particulier, een bedrijf of ligt uw perceel langs de Maas? Verzamel het zwerfafval gedurende het jaar en na hoogwater. Belangrijk is dat u het niet teruggooit in de Maas of een beek maar afvoert naar bijvoorbeeld de milieustraat bij u in buurt. Ligt er erg veel afval en kunt u hulp gebruiken bij het opruimen, laat het de coördinator van Schone Maas weten. We bekijken samen met u of er mogelijkheden zijn.

Onderwijs

Wilt u met uw school een tracé adopteren dan kunt u zich aanmelden bij de coördinator. U dient zelf voor voldoende begeleiding te zorgen.

Waterrecreatie en sportvisserij

Bent u eigenaar van een boot en vaart u op de Limburgse wateren, gooit u dan s.v.p. niets overboord maar vis afval en plastics uit het water.

Gemeenten

We nodigen gemeenten uit om aan te haken bij Schone Maas Limburg door uw eigendom langs de Maas en beken te ontdoen van zwerfvuil en door verenigingen (georganiseerde groepen) en burgers te informeren over de problematiek en de opruimacties.

Bedrijven

Bedrijven die zich verbonden voelen met het onderwerp nodigen we uit om te participeren in Schone Maas, door middel van aanpak van de eigen afvalstroom,  opruimacties of sponsoring.

Heeft u andere ideeën laat het ons weten. Namens alle partijen van Schone Maas willen we u hartelijk danken voor uw inzet en medewerking.

lijntje